Privacy Policy

Welkom bij de International High Class Gigolo Service Yes-Sir! Onze missie is om voor u een onvergetelijke ervaring te creëren. Om een boeking voor u te regelen, vragen wij u om enkele persoonlijke gegevens met ons te delen bij uw aanvraag. Wij begrijpen dat uw privacy van groot belang is, en wij zullen te allen tijde ons best doen om uw (persoonlijke) gegevens discreet en met vertrouwen te behandelen.

Wanneer is het privacy beleid van Yes-Sir van toepassing?

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Yes-Sir, dient u contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon, WhatsApp, of het boekingsformulier. Het privacy beleid is van toepassing op alle informatie die voortkomt uit bovengenoemde contactmogelijkheden.

Welke informatie verzamelt Yes-Sir?

Tijdens het contactmoment levert u zelf informatie aan. Daarnaast maken wegebruik van openbare bronnen en verifiëren we de door u verstrekte informatie. Het verstrekken van onjuiste informatie is niet toegestaan. Bij onjuiste of onvo lledige informatie behouden we ons het recht voor om een boeking te annuleren of niet met u overeen te komen.

Bij het honoreren van uw boekingsaanvraag en het daadwerkelijk overeenkomen van een boeking, verzamelen we de volgende informatie: uw naam, contactgegevens (e-mail en telefoonnummer), leeftijd, en persoonlijke voorkeuren. Indien mogelijk verzamelen we ook aanvullende informatie om een zo goed mogelijke match te kunnen maken.

Indien uw boekingsaanvraag niet gehonoreerd kan worden en niet resulteert in een daadwerkelijke boeking, bewaren we alleen uw e-mailadres en andere
correspondentie.​

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om de volgende redenen:

● Om een geschikte match voor u te vinden met een of meer van onze high-class gigolo’s;

● Om een boeking op maat voor u samen te stellen;

● Om eventuele toekomstige boekingen te optimaliseren;

● Om de persoonlijke veiligheid en gezondheid van onze high-class gigolo’s te waarborgen;

● Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde informatie te verzamelen.

Alle persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken, wordt uitsluitend gebruikt voor het verzorgen en uitvoeren van onze dienstverlening.

Initiatiefneming door Yes-Sir:

Wij zullen uw privacy te allen tijde respecteren en zullen alleen contact met u opnemen als daar een dringende reden voor is.​

Bewaartermijn van uw gegevens:

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Volgens de Nederlandse wetgeving zijn we verplicht dergelijke informatie minimaal 7 jaar te bewaren, maar na 3 jaar worden uw gegevens geanonimiseerd.

Bij incidenten van ongewenst gedrag jegens onze onderneming of een of meer van onze high-class gigolo’s, kan de bewaartermijn langer zijn om onze onderneming te beschermen.​

Delen van persoonsgegevens:

Uw persoonlijke gegevens worden binnen onze onderneming niet gedeeld, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw boekingsaanvraag of als de veiligheid van een of meer van onze high-class gigolo's in gevaar dreigt.

Bescherming van uw persoonsgegevens:

We zullen te allen tijde redelijke inspanningen leveren om uw persoonsgegevens en gerelateerde informatie te beschermen. Discretie en privacy zijn kernwaarden in ons beleid.

Net als vele andere websites maken we gebruik van cookies voor een optimale website-ervaring. Helaas is het niet mogelijk om 100% veiligheid te garanderen bij gegevensoverdracht of-opslag via internet.​

Privacyrechten:

Conform de geldende Nederlandse privacywetgeving heeft u te allen tijde het rechtom uw persoonsgegevens en gerelateerde informatie die Yes-Sir over u bezit in te zien. Als u van mening bent dat de gegevens die Yes-Sir heeft onjuist zijn, kunt u via het contactformulier een verzoek indienen om uw gegevens aan te laten passen. Indien u van mening bent dat er geen geldige redenen bestaan voor het bewaren of verwerken van uw persoonsgegevens door Yes-Sir, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te laten wissen.

Wijzigingen in de Wetgeving:

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan waterdichte privacywetgeving, wat kan leiden tot meerdere aanpassingen van ons privacy beleid. Eventuele wijzigingen zijn te vinden op onze website. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

error: Content is protected !!